Sekretesspolicy (GDPR)

Vi vet hur viktigt användningen av dina personuppgifter är för dig och därför tar din integritet väldigt seriöst. Genom att besöka vår www.make.id webbplats accepterar du vår integritetspolicy.

Allmänt

Dina personuppgifter (t.ex. hälsning, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bankuppgifter, kreditkortsnummer) behandlas endast av oss i enlighet med bestämmelserna i tysk lagstiftning om skydd av personuppgifter. Följande regler informerar dig om arten, omfattningen och syftet med insamlingen, behandlingen och användningen av personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller endast våra webbplatser. Om du vidarebefordras till andra sidor via länkar på våra sidor, var god informera dig om respektive hantering av dina uppgifter.

I. Namn och adress för den ansvarige personen

Den person som ansvarar i enlighet med grundläggande databeskyddsbestämmelser och andra nationella lagar om personuppgiftsskydd samt andra dataskyddsbestämmelser är:

Kortdesignstudio av Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Tyskland

Tel.: 040 22611462

E-post: info@make.id

Webbplats: www.make.id

II. Namn och adress för dataskyddsansvarig

Ansvarig för dataskydd är också bolaget N. Shahsiah.

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

I princip samlar och använder vi personuppgifter endast av våra användare i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och tjänster. Insamlingen och användningen av personuppgifter från våra användare sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller fall där föregående samtycke inte kan erhållas av faktiska omständigheter och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, Art. 6 para. 1 lit. en EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) som rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, 6 para. 1 lit. b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för bearbetningsverksamhet som krävs för att genomföra förhandlingsåtgärder.

I den utsträckning som behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet som är föremål för vårt företag, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR som rättslig grund.

Om den registrerades eller en annan fysisk persons livsviktiga intressen kräver behandling av personuppgifter, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR som rättslig grund.

Om behandling är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om de registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder över det första intresset, 6 para. 1 lit. f GDPR som rättslig grund för bearbetning.

3. Data borttagning och lagringstid

Personuppgifterna för den registrerade kommer att raderas eller blockeras så snart lagringens syfte är raderad. Dessutom kan sådan lagring ske om den tillhandahålls av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-bestämmelser, lagar eller andra förordningar som regulatorn är föremål för. Blockering eller radering av data sker också när en lagringsperiod som föreskrivs enligt de angivna standarderna löper ut, om inte det finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående av kontrakt eller kontraktsuppfyllelse.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggar

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång vår hemsida öppnas samlar vårt system automatiskt data och information från datorsystemet på den uppringande datorn.

Följande data samlas här:

 • Information om vilken typ av browser och version som används
 • Operativsystemets operativsystem
 • Internetleverantören av användaren
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Webbplatser från vilka användarens system kommer till vår hemsida
 • Webbplatser som är åtkomliga av användarens system via vår hemsida

Data lagras också i loggfilerna i vårt system. En lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter från användaren sker inte.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Syftet med databehandling

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen av systemet är nödvändig för att tillåta leverans av webbplatsen till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress behållas under hela sessionen.

Lagring i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. En utvärdering av data för marknadsföring sker inte i detta sammanhang.

För detta ändamål är vårt legitima intresse för behandling av data enligt Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Varaktighet för lagring

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för samlingen. När det gäller att samla in uppgifterna för att tillhandahålla hemsidan är detta fallet när respektive session är avslutad.

Vid lagring av data i loggfiler är detta fallet efter högst sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I så fall raderas eller alieneras användarens IP-adresser, så att en uppgift av den uppringande klienten inte längre är möjlig.

5. Oppositions- och borttagningsmöjlighet

Uppsamlingen av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för webbplatsens funktion. Det finns följaktligen ingen motsägelse av användarens sida.

V. Användning av cookies

 1. a) Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår hemsida använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.

Vi använder cookies för att göra vår hemsida mer användarvänlig. Vissa delar av vår hemsida kräver att den uppringande webbläsaren identifieras även efter en sidbrytning.

Följande data lagras och skickas i cookies:

(1) språkinställningar

(2) Artiklar i en varukorg

(3) inloggningsinformation

Dessutom använder vi cookies på vår hemsida som tillåter en analys av användarnas webbläsarbeteende.

På så sätt kan följande data överföras:

(1) Inmatade söktermer

(2) frekvens av sidvisningar

(3) Användning av webbplatsfunktioner

Uppgifterna för de användare som samlas på detta sätt är pseudonymiserade av tekniska försiktighetsåtgärder. Därför är en uppgift av data till den anropande användaren inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användarna.

När vi öppnar vår webbplats informeras användarna av en informationsbanner om användningen av cookies för analys och hänvisas till denna sekretesspolicy. I det här sammanhanget finns också en indikation på hur lagring av cookies i webbläsarens inställningar kan förhindras.

 1. b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6 (1) tänd. f GDPR.

 1. c) Syftet med databehandling

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att underlätta användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren är igenkänd även efter en sidbrytning.

Vi kräver cookies för följande applikationer:

(1) kundvagn

(2) antagande av språkinställningar

(3) Kom ihåg nyckelord

Användardata som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Användningen av analyskakorna är för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och dess innehåll. Genom analyskakorna lär vi oss hur webbplatsen används och därigenom kan vi kontinuerligt optimera vårt erbjudande, såsom söktermer, frekvens av sidvisningar, användning av webbsidor.

För detta ändamål är vårt legitima intresse för behandling av personuppgifter enligt Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 1. e) Varaktighet för lagring, invändning och bortskaffande

Kakor lagras på användarens dator och skickas härmed på vår sida. Därför har du som användare en fullständig kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföring av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats kan det inte vara möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen till fullo.

Överföringen av Flash-cookies kan inte förhindras av webbläsarens inställningar, men genom att ändra inställningarna för Flash Player.

2. Dataskydd i ansökningar och i ansökan

Kontrollenheten samlar och behandlar personuppgifter för sökande i syfte att behandla ansökan. Bearbetningen kan också göras elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande lämnar motsvarande ansökningsdokument till styrelsen via elektroniska medel, till exempel via e-post eller via en webbformulär som finns tillgänglig på webbplatsen. Om den registeransvarige slutar ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i samband med anställningsförhållandet i enlighet med lagen. Om inget anställningskontrakt med kandidaten ingås av kontrollanten, kommer till exempel ansökningsdokumenten att raderas automatiskt två månader efter anmälan av avvisningsbeslutet, förutsatt att radering inte strider mot någon annan legitim intressen hos den registeransvarige. Övrigt legitimt intresse i den meningen, till exempel en bevisbörda i ett förfarande enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).

3. Sekretesspolicy för användning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Kontrollenheten har integrerat på denna webbplats komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är insamling, insamling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat upp uppgifter om vilken webbplats en berörda person har kommit till en webbplats (så kallade hänvisningar), vilka delsidor på webbplatsen som nås eller hur ofta och hur länge en undersida är vist. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats- och kostnads-nyttoanalys av Internet-reklam.

Verksamhetsbolaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontrollanten använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg kommer IP-adressen för den registrerades internetåtkomst att förkortas och anonymiseras av Google om tillgången till vår webbplats är från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska Ekonomiskt område.

Der Zweck der Google-Analytics-komponent ist die Analyse der auf unserer Internetseite att Besucherströ. Google nutzt dö gewonnen den Daten und Informationen unter anderem Dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwert att um für uns Online-rapporter, Welche dör Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig att zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriär Dienstleistungen zu Erbring det.

Google Analytics använder en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom att använda denna cookie kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av sidorna på denna webbplats öppnas av regulatorn och en Google Analytics-komponent har integrerats, startas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics-komponent. Skicka in data till Google för online analys ändamål. Under den här tekniska processen får Google kunskap om personuppgifter, såsom den berörda personens IP-adress, som bland annat används av Google,

Kakan lagrar personligt identifierbar information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på platsen av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs din personliga information, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Denna personliga information lagras av Google i USA. Google kan överföra sådana personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google Analytics, tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics för användning av denna webbplats och bearbetning av dessa data av Google. För att kunna göra detta måste personen ladda ner och installera en webbläsaretillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Den här webbläsartillägget informerar Google Analytics via JavaScript om att ingen data och information om webbplatsbesök kan överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses av Google som en motsägelse. Om den registrerade datatekniska systemet raderas, formateras eller installeras på nytt senare, måste den berörda personen installera om webbläsarens tillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom deras kontrollområde, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget. Ytterligare information och gällande integritetspolicy från Google finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/sv.html . Google Analytics förklaras mer detaljerat på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. som kan hänföras till deras kraftdomän, avinstalleras eller avaktiveras, finns det möjlighet att installera eller återaktivera webbläsartillägget. Mer information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/ privacy / och http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. som kan hänföras till deras kraftdomän, avinstalleras eller avaktiveras, finns det möjlighet att installera eller återaktivera webbläsartillägget. Mer information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/ privacy / och http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4. Sekretesspolicy för användning och användning av Facebook

Kontrollenheten har integrerade komponenter i företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en internetbaserad social mötesplats, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och upplevelser, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsinformation. Facebook tillåter sociala nätverk användare att skapa privata profiler, ladda upp foton och umgås via vänförfrågningar.

Operationsföretaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar för behandling av personuppgifter, om en drabbad person bor utanför USA eller Kanada, är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande Harbour, Dublin 2, Irland.

Varje besök på en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Facebook-komponent (Facebook plug-in) har integrerats, Internet-webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Facebook Komponent orsakar en representation av motsvarande Facebook-komponent i Facebook att ladda ner. En översikt över alla plugin-program på Facebook finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som en del av denna tekniska process får Facebook information om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den registrerade är samtidigt inloggad på Facebook, erkänner Facebook vid varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida, vilken specifika undersida av vår hemsida den registrerade besöker. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till den respektive Facebook-kontot för den registrerade. Om den berörda personen aktiverar en av de Facebook-knappar som är integrerade på vår hemsida, till exempel "Like" -knappen, eller om den berörda personen kommenterar, tilldelar Facebook denna information till personens personliga Facebook-användarkonto och sparar denna personliga data,

Facebook tar alltid emot information via Facebook-komponenten som den registrerade har besökt vår hemsida om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt som vi åtkomst till vår hemsida. Detta händer oavsett om personen klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Facebook inte är önskad av den registrerade kan det förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan du ringer till vår webbplats.

Datapolicyn som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter via Facebook. Det förklarar också vilka alternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika program tillgängliga, vilket gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

5. Sociala plugins från Twitter

Vi använder så kallade "sociala plug-ins" från twitter.com, som drivs av Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, med Twitter och re-tweet-funktionerna. Om du använder re-tweet-funktionerna kommer de webbplatser du besöker meddelas till tredje part och kopplas till ditt Twitter-konto. För information om hur Twitter behandlar dina data, dina rättigheter och hur du kan skydda din personliga information, se sekretesspolicy för Twitter: http://twitter.com/privacy

6. Facebook Remarketing / Retargeting

Våra sidor inkluderar remarketingtaggar från Facebook sociala nätverk, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker våra sidor skapar remarketingtaggarna en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook tar emot informationen som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Som ett resultat kan Facebook tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi kan använda denna information för visning av Facebook-annonser. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte är medvetna om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Facebook. För mer information, se Facebook: s sekretesspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/ , Om du inte vill samla in data via anpassad målgrupp kan du inaktivera Facebook Pixel längst ner på den här sidan.

7. Omvandlingsmätning med Facebook-aktivitetspixeln

Med ditt samtycke använder vi "Visitors Action Pixel" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") på vår hemsida. Med hjälp kan vi spåra användarnas åtgärder efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att spåra effektiviteten av Facebook-reklam för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte personuppgifterna för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook, som vi informerar om enligt vår kunskap. Facebook kan ansluta dessa uppgifter med sitt Facebook-konto och även för egna reklamändamål, enligt Facebooks policy för datainvändning https://www.facebook.com/about/privacy/ . Du kan aktivera Facebook och dess dotterbolag att visa annonser på och av Facebook. Det kan också lagras för dessa ändamål, en cookie på din dator.

Detta samtycke kan bara deklareras av användare som är äldre än 16 år gamla. Om du är yngre ber vi att du frågar dina vårdnadshavare om råd.

VI. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet skickas data från inmatningsmaskinen till oss, särskilt användarens e-postadress.

Dessutom samlas följande data vid registrering:

 • IP-adress för den uppringande datorn
 • Datum och tid för registrering
 • Och efternamn

För bearbetning av uppgifterna erhålls ditt samtycke under registreringsprocessen och hänvisas till denna sekretesspolicy.

Om du köper varor eller tjänster på vår hemsida och deponerar din e-postadress här kan den senare användas av oss för att skicka ett nyhetsbrev. I så fall skickar nyhetsbrevet endast direktreklam till egna varor eller tjänster.

I samband med behandling av data för sändning av nyhetsbrev finns det ingen information om uppgifterna till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är användarens samtycke Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är § 7 Abs. 3 UWG.

3. Syftet med databehandling

Samlingen av användarens e-postadress tjänar till att leverera nyhetsbrevet.

Samlingen av andra personuppgifter i samband med registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-postadressen.

4. Varaktighet för lagring

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för samlingen. Användarens e-postadress lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktivt.

Övriga personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen kommer normalt att raderas efter en sju dagarsperiod.

5. Oppositions- och borttagningsmöjlighet

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avslutas av den berörda användaren. För detta ändamål finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Detta möjliggör också en återkallelse av samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

VII. Registrering

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida erbjuder vi användarna möjlighet att registrera sig genom att lämna personuppgifter. Datan matas in i en inmatningsmask och skickas till oss och lagras. En överföring av data till tredje part sker inte. Följande data samlas in under registreringsprocessen:

Förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vid registreringstillfället lagras även följande data:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

Som en del av registreringsprocessen erhålls användarens samtycke att bearbeta dessa uppgifter.

2. Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är i närvaro av användarens samtycke Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

'

Om registreringen tjänar att uppfylla ett kontrakt som användaren är part i eller genomförandet av före kontraktsåtgärder är ytterligare rättslig grund för behandlingen av uppgifterna Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3. Syftet med databehandling

För en registrering som inte tjänar till att ingå ett avtal med användaren:

Registrering av användaren krävs för tillhandahållande av visst innehåll och tjänster på vår hemsida, till exempel nyhetsbrev, kundkonto och andra.

För en registrering som slutar ett kontrakt med användaren:

En registrering av användaren är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med användaren eller för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel registrering för medlemskap eller online inköp av en produkt.

4. Varaktighet för lagring

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för samlingen.

För en registrering som inte tjänar till att ingå ett avtal med användaren:

Det här är fallet för de uppgifter som samlats in under registreringsprocessen när registreringen på vår hemsida avbokas eller ändras.

För en registrering som slutar ett kontrakt med användaren:

Detta är fallet under registreringsprocessen för utförandet av ett kontrakt eller för utförandet av förhandlingsåtgärder om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att kontraktet skall kunna utföras. Även efter avtalets slut kan det finnas behov av att lagra personuppgifter hos den avtalsslutande parten för att följa avtalsenliga eller lagliga skyldigheter.

5. Oppositions- och borttagningsmöjlighet

Som användare har du möjlighet att avbryta registreringen när som helst. Du kan när som helst ändra data som lagras om dig, t.ex. för nyhetsbrevregistreringar och andra.

Om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller att genomföra förhandlingsåtgärder är för tidig borttagning av uppgifter endast möjlig, såvida inte avtalsenliga eller lagliga skyldigheter utesluter utelämnandet.

VIII. Kontaktformulär och e-postkontakt

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida finns en kontaktformulär, som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare accepterat det här alternativet, skickas de data som matas in i inmatningsmasken till oss och sparas. Dessa uppgifter är:

Ämne, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och kommentarfält.

Vid sändning av meddelandet lagras även följande data:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

För bearbetning av data i samband med sändningsprocessen erhålls ditt samtycke och hänvisas till denna sekretesspolicy.

Alternativt är kontakt via den angivna e-postadressen möjlig. I det här fallet sparas användarens personuppgifter som skickas via e-post.

I detta sammanhang överför den inte uppgifterna till tredje parter. Data används exklusivt för att behandla konversationen.

2. Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är i närvaro av användarens samtycke Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av data som skickas i samband med att skicka ett e-postmeddelande är artikel 6 (1) tänt. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, är ytterligare rättslig grund för bearbetningen Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss endast för att bearbeta kontakten. Vid kontakt via e-post inkluderar detta också det nödvändiga berättigade intresset för behandlingen av data.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.

4. Varaktighet för lagring

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för samlingen. För personuppgifterna från inmatningsformuläret för kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren är avslutad. Samtalet avslutas när det kan härledas från omständigheterna att relevanta fakta slutligen har klarats.

De ytterligare personuppgifter som samlats in under sändningen kommer att raderas senast efter en sju dagar.

5. Oppositions- och borttagningsmöjlighet

Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagringen av hans personuppgifter. I så fall kan samtalet inte fortsätta. Motsägelsen måste vara skriftlig.

Alla personuppgifter som lagras i samband med kontakten tas bort i det här fallet.

IX. Den berörda personens rättigheter

Om personuppgifter behandlas av dig är du den berörda personen i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den ansvariga personen:

1. Rätt till information

Du kan be personen ansvarig för att bekräfta om personuppgifter om dig behandlas av oss.

Om sådan behandling är tillgänglig kan du begära information från den ansvariga personen om följande information:

(1) Syftet med vilka personuppgifterna behandlas

(2) kategorier av personuppgifter som behandlas

(3) Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka de personuppgifter som är relaterade till dig har blivit avslöjade eller fortfarande avslöjas.

(4) Den planerade varaktigheten av lagringen av dina personuppgifter eller, om specifik information saknas, kriterier för att bestämma varaktigheten för lagringen.

(5) Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifter om dig, en rätt att begränsa processkontrollens behandling eller en rätt att göra invändningar mot sådan behandling.

(6) förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

(7) all tillgänglig information om källan till data om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade

(8) förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22 (1) och (4) GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling på den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida din personliga information rör ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära lämpliga garantier i enlighet med. Konst. 46 GDPR i samband med överföringen.

Denna rätt till tillgång kan begränsas till den grad det sannolikt gör omöjlig eller allvarlig inverkan på förverkligandet av forsknings- eller statistikändamål, och begränsningen är nödvändig för att utföra forskning eller statistiska syften.

Enligt federal dataskyddslagen har du rätt att frigöra information om din lagrade data samt rätten till korrigering, blockering eller radering av denna data. Till exempel kan du ställa frågor via följande e-postadress: Support & Kundservice

I enlighet med artikel 14 (1) i ODR-förordningen tillhandahåller Europeiska kommissionen en online tvistlösningsplattform (OS), som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Rätt till rättelse

Du har rätt till korrigering och / eller slutförande till regulatorn, om de personuppgifter du behandlar är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga personen måste omedelbart göra korrigeringen.

Rätten till rättelse kan begränsas till den grad det sannolikt kommer att göra omöjlig eller allvarlig inverkan på förverkligandet av forskning eller statistiska ändamål och begränsningen är nödvändig för att utföra forskning eller statistiska ändamål.

3. Rätt till begränsning av bearbetning

Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under följande villkor:

(1) om du bestrider noggrannheten i din personliga information under en tidsperiod som gör det möjligt för regulatorn att verifiera riktigheten av din personliga information

(2) behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begära begränsning av användningen av personuppgifterna.

(3) Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för bearbetning, men du behöver det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav. eller

(4) om du har invänt mot behandlingen enligt art. 21 (1) GDPR och det är ännu inte säkert om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats kan dessa uppgifter endast användas med ditt samtycke eller i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav eller skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse Unionen eller en medlemsstat.

Om begränsningen av bearbetningen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor kommer den ansvariga personen att informera dig innan begränsningen upphört.

Dess rätt att begränsa bearbetningen kan begränsas i den utsträckning det sannolikt gör omöjlig eller allvarlig inverkan på genomförandet av forsknings- eller statistiska syften och begränsningen är nödvändig för att utföra forskning eller statistiska syften.

4. Rätt till avbokning

a) Skyldighet att radera

Du kan kräva att kontrollenheten raderar din personliga information utan dröjsmål och det krävs att regulatören raderar informationen omedelbart om något av följande är sant:

(1) Personuppgifter om dig är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in eller behandlades på annat sätt.

(2) Du återkallar ditt samtycke, till vilket behandlingen enligt Konst. 6 para. 1 lit. a eller Art. 9 para. 2 lit. GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetning.

(3) Enligt. Konst. 21 para. 1 GDPR-invändning mot behandlingen och det finns inga tidigare motiverade skäl till behandlingen, eller du lägger pärla. Konst. 21 para. 2 GDPR Motstånd mot bearbetning.

(4) Dina personuppgifter har behandlats olagligen.

(5) Uppsägandet av personuppgifter om dig ska vara skyldig att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som kontrollanten är föremål för.

(6) Personuppgifterna om dig samlades i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt art. 8 (1) GDPR.

b) information till tredje part

Om den ansvariga personen har lämnat personuppgifterna om dig som är allmän och är acc. Artikel 17 (1) i GDPR ska den vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska medel, för att informera registeransvariga som behandlar de personuppgifter som du har identifierats som drabbade, med beaktande av tillgänglig teknik och genomförandekostnader. Personer som begär att alla länkar till sådana personuppgifter eller kopior eller kopior av sådana personuppgifter.

c) undantag

Rätten att radera existerar inte om behandlingen är nödvändig

(1) att utöva rätten till yttrandefrihet och information

(2) Att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatsrätt som den registeransvarige är föremål för eller för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövandet av en offentlig myndighet som ger tillsynsmyndigheten, har varit

(3) av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet enligt art. 9 (2) tänd. h och jag och Art. 9 (3) GDPR;

(4) för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapligt eller historiskt forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt Artikel 89 (1) GDPR, i den utsträckning som den lag som avses i a) sannolikt kommer att göra omöjlig eller allvarlig inverkan på uppnåendet av målen för behandlingen, eller

(5) att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

5. Rätt till information

Om du har rätt att rätta till, radera eller begränsa behandlingen till regulatorn är han / hon skyldig att meddela alla mottagare till vilka dina personuppgifter har blivit meddelade om denna korrigering eller radering av data eller begränsning av bearbetning, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt till den ansvarige för att få information om dessa mottagare.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personligt identifierbar information som du ger till regulatorn i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra denna data till en annan person utan hinder av den person som ansvarar för att lämna personuppgifter, förutsatt att

(1) behandlingen i samtycke Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR eller Art. 9 para. 2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt Konst. 6 para. 1 lit. b GDPR är baserat och

(2) bearbetningen sker med automatiska medel.

Vid utövandet av denna rätt har du också rätt att erhålla att dina personuppgifter om dig sänds direkt från en person till en annan, så länge det är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas.

Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av officiell myndighet som delegerats till kontrollanten.

7. Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, mot behandlingen av dina personuppgifter, vilka enligt Art. 6 para. 1 lit. e eller f GDPR tar en invändning Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Kontrollenheten behandlar inte längre personuppgifterna om dig om han inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för att verkställa, utöva eller försvara rättsliga krav.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att annonsera sådan information. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktpost.

Om du motsätter sig bearbetning för direktmarknadsföring, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Oavsett direktiv 2002 / 58 / EC har du möjlighet att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, utöva din rätt till föremål genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

Du har också rätt att, för orsaker som härrör från din speciella situation, behandla personuppgifter som rör dig för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål. Konst. 89 para. 1 GDPR ska motsägas.

Dess invändningsrätt kan begränsas till den grad det sannolikt gör omöjlig eller allvarlig inverkan på förverkligandet av forsknings- eller statistikändamål, och att begränsningen är nödvändig för att utföra forskning eller statistiska ändamål.

8. Rätt att återkalla samtyckedeklarationen för dataskydd

Du har rätt att återkalla din dataskyddsdeklaration när som helst. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

9. Automatiserat beslut från fall till fall, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

(1) krävs för att ingå eller utföra ett avtal mellan dig och den registeransvarige,

(2) är tillåten enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som regulatorn är föremål för och om sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller

(3) med ditt uttryckliga samtycke

Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9 (1) GDPR, såvida inte Art. 9 (2) tänd. a eller g och rimliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna och dina legitima intressen.

När det gäller de fall som avses i (1) och (3) ska den ansvariga personen vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla rättigheterna och friheterna och deras berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få kontrollen av en person från en person, att uttrycka sin egen ställning och höra om utmaningen av beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetsort eller plats för påstådd överträdelse om du anser att behandlingen av den personliga uppgifter om dig är emot GDPR kränker.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har lämnats ska informera klaganden om klagandens status och resultat, inklusive möjligheten till rättsmedel enligt artikel 78 i GDPR.