Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Enligt gällande bestämmelser är vi vidare ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera i detta sammanhang att vi därför inte är skyldiga att bara övervaka den överförda eller sparade informationen från tredje part eller undersöka omständigheter som pekar på olaglig verksamhet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar förblir oförändrade enligt detta enligt §§ 8 till 10 i Telemedia Acten (TMG).

Ansvar för länkar
Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredje partens webbsidor) ligger enbart hos operatörerna på de länkade sidorna. Inga överträdelser var uppenbara för oss vid länkpunkten. Skulle någon laglig överträdelse bli känd för oss, tar vi omedelbart bort respektive länk.

Copyright
Våra webbsidor och deras innehåll är föremål för tysk upphovsrätt. Om inte annat uttryckligen tillåtet enligt lagen (§ 44a och följande i upphovsrättslagen) måste alla former av utnyttjande, reproduktion eller bearbetning av verk som omfattas av upphovsrättsskyddet på våra webbsidor kräva samtycke från respektive ägare av rättigheterna. Individuella reproduktioner av ett arbete är endast tillåtna för privat bruk, så det får inte tjäna direkt eller indirekt för intäkter. Obehörigt utnyttjande av upphovsrättsskyddade verk är straffbart (§ 106 i upphovsrättslagen).

Juridisk upplysning

I enlighet med avsnitt 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Tyskland - Europa
info@make.id
www.make.id

Momsidentifieringsnummer i enlighet med avsnitt 27 a i tysk momslagen
DE292574471

Person ansvarig för innehållet i enlighet med 55 Abs. 2 RStV:
namn

Indikation av källa för bilder och grafik:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com